Werkwijze2019-03-11T09:10:02+01:00

Werkwijze

Als je je aanmeldt plannen we samen in overleg een afspraak waarop jij, bij voorkeur jullie zouden kunnen. Of de behandeling individueel of samen met je partner zal plaats vinden maakt in het eerste kennismakingsgesprek niet uit. Wij willen graag kennis maken met jullie, omdat wij van mening zijn dat er altijd samenhang is in klachten en problemen. We zijn benieuwd naar beider visie op de problemen en klachten. Na deze kennismaking kijken wij samen of een behandeling bij ons plaats kan vinden. Het kan voor komen dat we adviseren naar een POP poli van het ziekenhuis te gaan omdat de problemen waar jullie mee te maken hebben te complex en crisis gevoelig zijn om in onze praktijk te behandelen. We helpen jullie dan met de doorverwijzing.

Wij kiezen er voor om afspraken zoveel mogelijk in een voor jullie vertrouwde omgeving te laten plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld bij jullie thuis zijn of in de verloskundige praktijk, maar ook bij ons in de praktijk afhankelijk van de mogelijkheden.

In het eerste gesprek komen we samen tot een  behandel overeenkomst.  Dit zal de rode draad van de behandeling vormen.

Daarnaast zal worden  afgesproken en vastgelegd, of en hoe in de toekomst informatie over jullie gesprekken gedeeld wordt met een van jullie.

Wat doen wij niet
Als je in het verleden bekend bent geweest met ernstige psychotische klachten (verwardheid) en daar nu ook last van hebt of als er sprake is van een ernstige depressie of andere psychiatrische aandoeningen dan adviseren we je om contact op te nemen met de huisarts en een verwijzing naar de specialistische GGz te vragen bij jou in de regio.  Heb je last van suicidaliteit of is er sprake van zelfbeschadiging verwijzen we je ook terug naar de huisarts of de verloskundige.

Mocht er sprake zijn van ernstig huiselijk of familiair geweld dan adviseren wij je ook contact op te nemen met je huisarts, zodat we met meerder hulpverleners een passend aanbod kunnen creeëren.